Контакти

Адрес: с. Красен, 9534 Красен, Община Генерал Тошево
Телефон: +359 (0) 884 662679; +359 (0)887 949438
Email:  info-800071@edu.mon.bg

 

 

Социални мрежи

 

Педагогически персонал

 

Учители в начален етап

 

 

Мирослава Григорова - класен ръководител на I -II клас

 

Христина Тодорова -класен ръководител на III -IV клас

 

Нежля Сами - учител в група за ЦДО

 

 

Учители в прогимназиален етап

 

 

Димка Христова - преподавател по БЕЛ и изстория и цивилизации

 

д-р Добринка Атанасова - преподавател по английски език, биология и ЗО и химия и ООС

 

Дойчо Дойчев - учител в група за ЦДО и ФВС

 

Даниела Стоева - преподавател по математика, физика и информационни технологии