Контакти

Адрес: с. Красен, 9534 Красен, Община Генерал Тошево
Телефон: +359 (0) 884 662679; +359 (0)887 949438
Email: yordan_yovkov1990@abv.bg

 

 

Социални мрежи

 

1. Илко Костадинов Димитров 
2 Силвия Миленова Пламенова
3 Даниела Силвиева Емилова 
4 Мюжгян Андонова Валентинова 
5 Седа Еджевит Назимхикмет