Контакти

Адрес: с. Красен, 9534 Красен, Община Генерал Тошево
Телефон: +359 (0) 884 662679; +359 (0)887 949438
Email: yordan_yovkov1990@abv.bg

 

 

Социални мрежи

 

Педагогически персонал

 

Учители в начален етап

 

 

Мирослава Григорова - класен ръководител на II и IV клас

 

Христина Тодорова -класен ръководител на  I и IIклас

 

Нежля Сами - учител в група за ЦДО

 

 

Учители в прогимназиален етап

 

 

Димка Христова - преподавател по БЕЛ 

 

д-р Добринка Атанасова - преподавател по английски език, биология и химия

 

Дойчо Дойчев - преподавател по история, география и ФВС

 

Даниела Стоева - преподавател по математика, физика и информационни технологии